15 Ocak 2013 Salı

Windows'ta başlangıç komutlarını arkaplanda çalıştırmak

Bir Windows sistemde belirli aralıklarla sonsuz bir döngüde bir komutun çalışmasına ve bu işin sistem açılışında MSDOS penceresi olmadan arkaplanda başlamasına ihtiyacım oldu. Linux tecrübelerime dayanarak bu işin oldukça kolay olabileceğini sanmıştım ama hiç de öyle değilmiş. Bu işi yapmak için araçlar vardır mutlaka ama böyle basit bir şey için ek yazılım kullanmak... Önce CMD, START ve CALL komutlarının parametrelerine bakmaya başladım, işin içinden çıkamayınca Gogıllamaya ve deneme/yamulma yöntemine başladım... derken aşağıdaki çözüme ulaştım.

Çalıştırmak istediğim komutlar ve timeout parametresiye belirlediğim saniye cinsinden zaman aşımı süresini C:\run.bat dosyasına kaydediyorum. (Örnek işe yarar bir şey olsun diye TMP dizinini temizleyen bir komut yazayım)


:deltmp
del %TMP%\* /s /q
for /D %%i IN ("%TEMP%\*") do rmdir /S /Q "%%i"
timeout /t 10
goto deltmp

Sonra bunu çağıracak aşağıdaki VBScript kodunu bir run.vbs dosyasına kaydedip, kullanıcının Başlangıç menüsüne yapıştırıyorum.


Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "C:\run.bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

5 Ocak 2013 Cumartesi

Bodhi Linux, epey eğlenceli bir eleman

Enlightenment (bundan sonra E diyeceğim) sonunda kararlı 17 sürümünü yayınladı. Yaklaşık 1.3 sürümünden bugüne kullandığım Ubuntu LTS tabanlı E dağıtımı Bodhi Linux ise 2.2.0 sürümü ile bu güncellemeyi ilk sunan dağıtımlardan birisi oldu. Bence E, hız ve hafiflik konusunda harika, Bodhi Linux ise E'yi en iyi, en güncel ve en derli toplu sunan dağıtım. Meraklısı için aşağıda bol görselli bir inceleme var;