7 Aralık 2007 Cuma

Chmod'un sihirli sayıları

Linux'daki meşhur chmod komutu dosya ve dizin izinlerini ayarlamaya yarıyor, bildiğiniz gibi Linux'da bir dosyanın erişim hakları dosyanın sahibi, kullanıcılar ve herkes olarak 3 grup için ayarlanabiliyor ve her bir grup için okuma, yazma ve çalıştırma yetkisi tanımlanabiliyor.

Bu durumda okuma yetkisine "r", yazma yetkisine "w", çalıştırma için de "x" kullanılırsa bu 3 grup için şöyle bir izin sırası çıkıyor; rwx-rwx-rwx, ilk izinler sahip, ikincisi kullanıcılar, üçüncü de herkes olarak okunursa bu örnekte her 3 gruba da tüm yetkiler verilmiş demek.

İşte chmod'un sihirli sayıları burada ortaya çıkıyor ve;

r=4
w=2
x=1

gibi bir tanımlama yapılarak örneğin bir gruba sadece okuma yetkisi verileceğinde 4, hem okuma hem yazma yetkisinde 4+2=6, tüm yetkiler için 4+2+1=7 sayıları kullanılabiliyor.

Bu durumda "chmod 777 linux.txt" komutunu kullandığımızda her 3 grup için tüm yetkileri vermiş oluyoruz, eğer kullanıcıların x işlemi yapmamasını ve diğer herkesin de sadece r işlemi yapabilmesini istersek 764 kullanmalıyız.

1 yorum: